onsdag 3 maj 2017

Glädje och färgrikt

Det är bland det svåraste att teckna av fler personer. Skillnaden mellan att göra en person och två är mycket stor, dels för att det händer ganska ofta att jag tycker att den ena personen blev bra men inte den andra men mest av allt är det svårt att få ihop proportionerna och samspelet mellan två personer. 

Denna glada färgrika bild var dock en glädje att utföra, så alla svårigheter var glädjefyllda.
Teckning med färgpennor ca 50x56 cm