lördag 16 maj 2015

Maya
Jag ritade en teckning som ska höra till en teckning som jag gjort sedan tidigare. Den är tecknad på ett Schoellershammers papper, 250 gram. Teckningen är 51x73 stor. Jag ritade denna med copic multiliner SP, 0,1.

Temat var mayakulturen, Mexico.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar