fredag 2 juni 2017

Fräknar

En del ord är inte bara vackra att höra utan även att se på! Vissa bokstäver är helt enkel snygga ihop :-)
Teckning utförd med fineliner